Discurs de Joan Baldoví en el Debat d'Investidura

dilluns, 23 de novembre de 2009

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L'Ajuntament d'Almàssera ens informa que davant el Dia Internacional contra la violència de Gènere i durant esta setmana es realitzaran diversos actes baix el títol genèric "¿Crees que la violencia de género es un asunto de mujeres?.


Des del Bloc d'Almàssera ens sumem a esta iniciativa, donant-li tot el nostre suport.

ÉS INSUFICIENT LA PROPOSTA DE METRO
El BLOC JOVE de l' Horta Nord començà una campanya el mes d'abril per demanar l'adequació del transport públic a les necessitats dels joves amb el nom de “Mou-te x l'Horta Nord”. Set mesos després Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana anuncia que ofertarà metro fins a la una i mitja del matí les nits del cap de setmana entre juliol a setembre del 2010. El primer problema que preocupa al col·lectiu és que es limita a la zona A.
Segons explica Rosella Antolí, secretària comarcal de l'organització juvenil,“en estiu les festes dels pobles de la comarca són les que atreuen la joventut i la major part de la comarca continuarà sense servei”. R. Antolí assegura que “el que necessita la joventut no són proves sinó una veritable comunicació entre els pobles durant tota la nit” i puntualitza que millorar la seguretat vial i evitar accidents hauria de ser la veritable motivació de la Generalitat més enllà de la viabilitat econòmica”.
En aquest sentit, el BLOC JOVE continuarà exigint un servei continuat els cap de setmana com el d'altres ciutats espanyoles com Barcelona que compten amb autobusos i metros que funcionen tota la nit.

divendres, 20 de novembre de 2009

PROPOSTES DEL Bloc DAVANT EL SEGON PLA E PER ALMÀSSERAL'Horta Nord rebrà si fa no fa 30 milions d'euros del nou Fons Estatal per l'Ocupació i la sostenibilitat Local, segons fons del Ministeri d'AA.PP. Això pot estar bé si es produeix una inversió real. Al nostre poble li corresponen 751.887 euros, pel nombre d'habitants que en té, que podrien vores com la grossa de Nadal per un dels Ajuntaments més endeutats del país. Amb ell però, no pot alleugerir el deute sinó ha de fer inversió baix un criteris concrets de sostenibilitat.Aquest nou Fons serà ha d'estar destinat per a projectes d'execució a partir de l'1 de gener de 2010. Injectar diners públics al mercat en temps de recessió és d'una ortodòxia econòmica innegable. Els efectes però que s'esperen d'estos diners pot establir la diferència. Amb el fins ara Fons Estatal d'Inversió Local, el conegut com Pla E, va deixar a la nostra comarca 124 milions. Però quin ha sigut el resultat? Què sabem dels seus aconseguiments sobre l'ocupació i sobre el desenrotllament sostenible de la comarca? Quin efecte ha tingut a Almàssera? I el mateix podem dir de l'anomenat Pla Camps. Asfaltats de carrers, amb més o menys efectivitat. Reparació de voreres, construcció d'algun equipament o rehabilitació d'altres. Se'ns dubte millores materials i, fins i tot alguna millora en el servei als ciutadans. No ho neguem. Què podríem dir però dels aconseguiments sobre l'ocupació, o sobre la generació d'ocupació de qualitat i estable, o sobre el reforç de la xarxa productiva, o sobre el millorament dels recursos que afavoreixen la competitivitat de les empreses, o sobre l'augment de la solidaritat.


Per això el Bloc d'Almàssera l'ha preguntat a l'equip de govern sobre el projectes ens els quals invertirà els més de 700 mil euros d'este nou Fons. Donat que el Reial Decret Llei que regula este Fons preveu que l'Ajuntament puga destinar un 20 % per la despesa corrent; és a dir, si fa no fa, 150 mil euros els pot dedicar a àrees socials d'educació i atenció a les persones en situació de dependència; per tant, són uns 600 mil euros amb els quals l'Ajuntament ha de presentar projectes concrets de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.


Una vegada que entre en vigor el Reial-Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, les Corporacions Locals disposaran de tres mesos per a presentar els projectes que considere oportú. Altres pobles valencians han obert un període de reflexió i de participació a totes les forces socials, polítiques i econòmiques, qüestió esta que li venim reclamant a l'Equip de Govern municipal. La finalitat no soles és donar participació i transparència a la gestió, sinó també cercar complicitats, cohesions i esforços compartits.


L'equip de govern de l'Ajuntament d'Almàssera i específicament des de l'alcaldia hem demanat que lidere un procés de renovació, d'enfortiment social i de desenrotllament econòmic sobre les bases de la sostenibilitat i la solidaritat.


Des de la transparència, des de la voluntat de participar obertament en el procés de millorament col·lectiu del nostre poble, el Bloc d'Almàssera fa les seues propostes. Són projectes per al nou Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local per a 2010.


La proposta que fem a tot el veïnat i a totes les entitats socials i econòmiques locals la dirigim per al seu debat. Esta proposta del Bloc es fonamenta en els següents objectius:

1. Cal reduir l'atur i cal generar lloc de treball de qualitat, estables i qualificats.


2. Cal reforçar el teixit empresarial, enfortint el recursos de la microempresa, i de la xicoteta i mitjana empresa, amb una atenció específica per al comerç minorista i tradicional local.


3. Cal apostar per sector emergents que propugnen el desenrotllament econòmic sostenible, tant mediambiental com social: profundització de la solidaritat i lluita contra l'exclusió social i la pobresa.


4. Cal apostar per les noves tecnologies, per la qualitat, per la diferenciació, per la innovació, per la recerca.

Amb estos quatre objectius apostem per dos projectes que no sols es relacionen entre si sinó que de més a més crearien sinergies de desenvolupament mutu: la implantació d'una xarxa local de connectivitat wi-fi a internet i la creació d'un viver d'empreses i d'assessorament tècnic al teixit empresarial local.A. Implantació d'una xarxa local de connectivitat wi-fi a internet.


Construcció d'una infraestructura d'accés a internet des del sistema wi-fi (WiMAX) que proporcione serveis gratuït o de baix cost als veïns i veïnes residents.


Beneficis:


Produeix entre 5 i 10 llocs de treball directes per a personal qualificat.


Possibilita l'accés del veïnat als serveis d'internet.


És un excel·lent recurs per a la formació dels estudiants de tots els nivells de formació, també dels treballadors en actiu en la seua formació continua on-line. Un capital humà més qualificat possibilita una societat més cohesionada i més solidària.


Facilita la comunicació entre els ciutadans i l'Administració Pública Local, generant nous serveis comunitaris.


Constitueix una font de generació de recursos competitius per l'atracció de capital i implantació de noves empreses i nous llocs de treball.


Cost de la inversió és de 350 mil euros.


B. Creació d'un viver d'empreses i d'assessorament tècnic al teixit empresarial local.


Creació d'una infraestructura viver d'empreses amb el partenariat amb el teixit empresarial existent. Adequació de serveis comuns i compartits. Generació d'espais "Cowoking" o espais de treball compartit per a teletreballadors on es fomenta la col·laboració, la comunitat i el networking. Ens dirigim a joves de professions liberals o vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Punt d'atracció d'idees innovadores, tecnològicament viables, on l'emprenedor jove o senior trobe el recolzament per iniciar el seu propi negoci. Projectes emprenedors en sectors emergents amb gran valor afegit, respectuosos amb el medi ambient, inductors de les energies renovables, facilitadors de l'acció social de qualitat, integral i per a tots i totes.


Beneficis:


Produeix entre 15 i 25 llocs de treball directes en la fase de construcció i adequació i altres 2 ó 3 llocs de treball directes en la fase de desenvolupament del servei.


Millora de la competitivitat de les empreses existents: tant les micro com les xicotetes empreses i el comerç a la menuda.


Constitueix un punt d'atracció de nous capitals empresarials i ubicació de nous projectes amb la conseqüent generació d'ocupació.


Cost de la inversió és de 250 mil euros.


LA POLÍTICA CULTURAL ÉS UNA QÜESTIÓ ESTRATÈGICA


El Bloc es lamentava des d'esta mateix blog la pèrdua d'una subvenció per la biblioteca municipal per part de l'Ajuntament com així tothom pot llegir-ho al Diari Oficial de la Comunitat de València. Va ser la premsa que es va fer ressò d'este fet i de l'opinió que al Bloc li mereixia (mireu: http://www.hortanoticias.com/seccion.asp?ref=7)
Ara l'Ajuntament s'ha vist en l'obligació d'explicar-ho. Com ho ha fet? Doncs justificant que ja han rebut d'altres subvencions més interessants i que les mancances de servei de biblioteca municipal seran història quan el Pla de Recolzament a la Inversió (...) de la Generalitat siga un fet. Tot seguit ho reproduïm:

Hemeroteca :: 13/11/2009  -  Almàssera


Almàssera perd una subvenció per a biblioteques per renunciar a l'ajuda o no haver justificat l'ajuda en temps i forma


La pèrdua de l’Ajuntament d’Almaàssera d’una subvenció per a biblioteques, segons el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), “per renúncia a l’ajuda, no haver justificat en termini o haver justificat tota l’ajuda incorrectament” ha indignat al Bloc d’Almàssera que demanara explicacions a l’alcaldessa.


Segons el portaveu de Bloc d’Almàssera en el Consell Comarcal de l’Horta Nord, Joan-Carles Jover, esta resolució publicada el 30 d’octubre i signada per la directora general del Llibre, Silvia Caballer, “posa de manifest que l’Ajuntament ha tingut una falta d’interés evident en la cultura i l’educació dels veïns d’Almàssera”.

“Els horaris de la biblioteca són insuficients, falta espai i actualitzar els fons, i tot i que hi ha iniciatives interessants, com les activitats d’Animació Lectora, calen activitats i fons per a alumnes del segon i tercer cicle de Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat, la Universitat i per a les persones que vulguen continuar formant-se, o simplement gaudir de la lectura”, segons Jover.

Per tot això, El Bloc demana a l’alcaldessa, Laura Roig, que atenga este tipus d’ajudes, donat que l’Ajuntament podria haver-se estalviat molts recursos que en el futur necessàriament haurà d’adquirir.


Edición nº 1005. 20 de noviembre de 2009  -  Almàssera


La Biblioteca recibirá 2.000 euros para incrementar su fondo bibliográfico


La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almàssera ha anunciado que la Generalitat le ha concedido dos subvenciones, que suman casi 2.000 euros, para incrementar el fondo bibliográfico de la Biblioteca municipal.
El Consistorio ha respondido así a la denuncia formulada por el Bloc a raíz de la desestimación de la concesión de una subvención de la Conselleria de Cultura para la biblioteca. Según fuentes municipales, dicha subvención se desestimó porque Almàssera ya había sido adjudicataria de las dos ayudas para incrementar el fondo bibliográfico.
Desde el equipo de Gobierno alegan que consideraron más interesantes las ayudas que les ha concedido la Generalitat para adquirir nuevos ejemplares que la que finalmente se desestimó ya que esta última requería un gasto por parte del municipio y las otras dos, no. Además, aseguran que el Consistorio ha hecho “un esfuerzo por ampliar el fondo bibliográfico de manera considerable” pues a los casi 2.000 euros de subvención, sumará una partida municipal.
Respecto a los horarios de la biblioteca, el Ayuntamiento ha destacado la modificación del horario de la Biblioteca Municipal para dar mayor servicio a los usuarios. Ahora se abre de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas y, por las tardes, de 17.00 a 20.00 horas.
Pese a ello, el equipo de Gobierno reconoce la necesidad de ampliar las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Almàssera para satisfacer las necesidades de los usuarios. Por ello, en el Pleno de abril de 2009, con los votos favorables del PP y de Units per València, y los votos en contra del PSOE, se aprobó el proyecto básico de la obra ‘Reforma y Ampliación Ayuntamiento de Almàssera’, en la que se proyecta también la reforma y ampliación de las instalaciones de la Biblioteca Municipal.
El proyecto se realizará dentro del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana

Senyores i senyors de l'Equip de Govern de l'Ajuntament, la majoria de les subvencions i ajuts econòmics (o tècnics) de les administracions públiques (Generalitat, Govern Central o de la Unió Europea) requereixen una cofinançament del projecte per part de qui ho demana. Això es fa per què es vol que qui demane es comprometa de veritat, és a dir amb recursos. Si hem de perdre estos ajuts perquè els projectes que han de finançar-se hem de cofinançar-los, aleshores estem perdent oportunitats. La veritat és que això de la cofinançament està molt bé i requereix però d'una major capacitat de planificació de les polítiques que desenrotlla la corporació municipal. És a dir, no es pot anar improvisant.


Les reformes i ampliacions de les instal·lacions de la Biblioteca Municipal, el que hi ha de veritat és un projecte de rehabilitació d'un continent (un edifici). Què hi ha però del contingut?

El Bloc prefereix tindre clar el contingut, allò que es vol i es va a fer, per després dissenyar el continent. Però allò que es vol fer ha de ser consensuat amb les forces socials, polítiques, culturals i econòmiques locals. És a dir cal fer política de participació i, per això, cal també ser transparents en la gestió. És clar! tot això si es té consciència que la política cultural, per exemple, és una qüestió estratègica per al poble.

LES PROPOSTES DEL Bloc A DEBAT

Este mateix mes senyalàvem el desgavell en la gestió de bens comuns per part de l'Equip de Govern: pèrdua de subvenció per a la biblioteca municipal, estat lamentable i de gran perill del camí del barranc que connecta Almàssera i Alboraia, etc. Tal volta siga cansament, tal volta ... El ben cert és que les ciutadanes i ciutadans d'Almàssera sofrixen les conseqüències.
Els lectors d'HortaNoticias.com han pogut presenciar una picabaralla entre el posicionament de l'alcaldia i el del Bloc. Reproduim tot seguit les dues noticies que apareixen a este mitjà de comunicació (http://www.hortanoticias.com/seccion.asp?ref=7).


Hemeroteca :: 05/11/2009 - Almàssera


El Bloc demana solucions davant la perillositat del camí del barranc, una de dues les úniques vies de connexió en la veïna Alboraia


El Bloc ha demanat a l'Ajuntament d'Almàssera l'acondicionament del camí del barranc, que a hores d'ara té un gran perill per a la circulació de vehicles, donada la seua estretor de la via que unix Almàssera en la veïna localitat d'Alboraia.
El portaveu local del Bloc, Josep Miquel Adell, considera que este camí és una de les principals comunicacions d'Almàssera amb Alboraia, i cal una millora, "donat que hi ha un important risc de col•lisió entre vehicles".
El Bloc proposa que es cobrisca les séquies que limiten el camí per guanyar alguns metres, i que al mateix temps l'Ajuntament d'Almàssera contacte amb l'Ajuntament d'Alboraia per tall de buscar una solució conjunta, ja que el camí està entre els dos termes municipals.
Adell afirma que l'altra via que comunica Alboraia i Almàssera, el camí de les vinyes, i el desviament d'este cap a Almàssera per Les Tendes, és un lloc on s'han produït distints accidents en els últims anys. "No pot ser que dos municipis veïns tinguen unes comunicacions tan roïns", ha destacat el portaveu del Bloc d'Almàssera.


Hemeroteca :: 16/11/2009 - Almàssera


El Ayuntamiento incluye la reurbanización del camino del barranco en el Plan C

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Almàssera ha salido al paso de las acusaciones del Bloc sobre el mal estado del camino del barranco que une la localidad con Alboraia. Desde el equipo de Gobierno han explicado que la obra de reurbanización de esta vía está en proceso de ejecución del estudio de seguridad y se financiará con cargo al Plan Confianza de la Generalitat.
Con fecha de 22 de abril de 2009 se presentó en el Ayuntamiento de Almàssera el Proyecto Básico de Reurbanización del Camino del Barranco y, en junio, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo autorizó la financiación con cargo al Plan de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana del citado proyecto, encargando su ejecución a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
La Junta de Gobierno de la corporación municipal, en sesión celebrada con carácter ordinario el 15 de septiembre de 2009, adaptó acordó la adjudicación provisional del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de la reurbanización del camino del barranco.

Tornem a dir el que tothom ja sap: este pas suporta un gran volum de transit i en les condicions en què e´s troba és font d'accidents. Ja sabem els almasserins que este camí va ser inclòs entre els projectes d'acondicionament del Pla de Recolzament a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat. El que destaquem però els del Bloc és que fins que este projecte siga una realitat els accidents continuaran haver-n'hi, això no pot ser.
Senyora Alcaldessa, els del Bloc recolzàrem este projecte. Ara el que diguem és que cal actuar amb mesures provisionals i de baix cost però eficients. Els del Bloc li proposem, per exemple que es regule el transit. Unes simples senyals verticals, reforçades amb altres d'horitzontals, serien suficients ara per ara.
Solucions.

PRESENTACIÓ D'AUTORS D'ALMÀSSERA


PROGRAMACIÓ "RADIO RABOSA" 2009 - 2010


dimecres, 11 de novembre de 2009

Altra injecció de diners per al foment del desenvolupament i l'ocupació


Els veïns i veïnes d'Almàssera veuen que les injeccions d'inversions per al desenvolupament i l'ocupació es reiteren i poc sabem quin són els resultats que hi donen.


El Bloc d'Almàssera ha preguntat reiteradament a l'Alcaldia pels resultats en ocupació i en millora del benestar comunitari dels anomenats Pla E i Pla Camps. No hi ha hagut cap resposta. El silenci administratiu imperant en la Corporació es fa palés una vegada més.

Com què però estem convençuts que nous estils de comportaments, transparents i participatius, són possibles i són democràticament exigibles hem tornat a preguntar a l'Alcaldessa quins són els projectes que pensa presentar al nou Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, pel qual li correspon a Almàssera 741.887 euros.

A més a més, el Bloc li demana que faça participar en el disseny d'estos projectes a totes les forces socials, polítiques i econòmiques de la localitat. No perdem l'esperança que s'assumisca, però per si de cas el col·lectiu del Bloc d'Almàssera està preparant les propostes que baix criteris de sostenibilitat econòmica, sostenibilitat mediambiental i sostenibilitat social creu més adients per al poble. Esta proposta que serà presentada a l'alcaldia ho serà també a l'opinió pública i a totes les entitats locals per al seu debat i consideració.

MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT PÚBLIC D'EN FRANCESC BOSCH I MORATA, PRIMER CONSELLER DE CULTURA


Al BLOC volem recordar aquells homes i dones que ho donaren tot pel seu país i restablir la imatge pública de persones compromeses amb la democràcia i la llibertat, les quals van patir la persecució i l’oblit per motiu d’aquestes idees. En aquest cas, la figura del Conseller Francesc Bosch i Morata cobra una especial dimensió atenent que va ser el primer Conseller de Cultura que hem tingut els valencians i valencianes, i a més a més considerant que davall la seua autoritat es crearen entitats i organismes públics que encara hui ens sorprenen per la seua ambició i modernitat.
Demanem al Ple de l'Ajuntament aprove, d’acord amb la importància històrica del Conseller En Francesc Bosch i Morata, el nomenament de Fill Predilecte de la nostra localitat, atorgant-hi el seu nom a un carrer o plaça del nostre municipi i emplaçant a l’Ajuntament d’Almàssera per instar al Consell de la Generalitat perquè es realitzen les activitats adients per al reconeixement públic del Conseller Bosch i Morata, tot duent a terme accions com ara exposicions que difonguen la seua obra o bé dedicant-li infrastructures culturals, educatives, socials o sanitàries, arreu del nostre territori. Per últim, també demanem que l’Ajuntament d’Almàssera instarà el Govern Central de l’Estat perquè reconega públicament la labor que realitzaren les autoritats valencianes de la República envers els òrgans de l’Administració Central de l’Estat que s’instal·laren a la ciutat de València. Tanmateix, s’instarà el Govern Central de l’Estat a donar difusió i reconeixement a l’esforç que va fer el poble valencià i les seues autoritats, en particular el Conseller En Francesc Bosch i Morata, per a acollir els milers de refugiats que arribaren al nostre país en esclatar la guerra civil.

El Bloc d'Almàssera presenta una Moció al Plenari de l'Ajuntament

Davant la impasibilitat de la Corporació Local d'Almàssera en els greus fets d'atac a la llibertat llingüística i a la vulneració reiterada de la legislació vers els mitjans de comunicació de la televisió, el Bloc d'Almàssera es va adderir a la campanya per la TV sense Fronteres i la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
En este mateix blog ja informarem sobre tot plegat. Ara el col·lectiu del Bloc d'Almàssera ha donat un pas més i ha presentat una Moció al Plenari de l'Ajuntament demanant que done suport a esta ILP com ja ho han fet molts atres Ajuntaments valencians.
Amb la presentació d'esta Moció volem que tots i cadascun dels grups polítics representats al Plenari es manifesten sobre la seua valencianitat i la defensa de la llibertat llingüística.

A cadascun el seu

dilluns, 9 de novembre de 2009

Un futur engrescador


Per Joan-Carles Jover

No fa massa dies La Caixa publicà, un any més, el seu Anuari Econòmic d'Espanya que especialistes d'arreu Europa tenen so sols com lectura obligada sinó també com cita bibliogràfica i referència ineludible.


Entre altres virtualitats (també algun defecte podem traure-li) manté una radiografia econòmica, si més no, poble a poble. Això ens permet tindre dades micro a partir de les quals per agregació obtindre visions més globals o de més ampli espectre. Tot l'estudi ho trobareu a: http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.anuari99.util.ChangeLanguage&lang=cat

Pel que fa a les dades sobre Almàssera, el Bloc ha fet les següents reflexions perquè la política cal fer-la sobre principis ideològics però també comptant amb les dades objectives que ens proporciona la recerca; en este cas la investigació econòmica.

Es despren de l'estudi que l'atur registrat (és a dir el nombre d'aturats inscrits com demandats de treball al Servef i que no hem de confondre amb les dades de l'EPA que és l'indicador majoritari a la Unió Europea i sempre superior a aquell) se situa en el 4,6 % de la població en edat de treballar. Pobles del nostre entorn i, si fa no fa, del mateix volum poblacional com Rocaford i La Pobla de Farnals, en tenen un 3,3% i un 4,5%, respectivament.

Tanmateix, una dada positiva en esta comparativa intermunicipal la trobem a l'Índex d'Activitat Econòmica. Almàssera hi és dos punts per davant dels altres dos municipis el que representa un volum major de capacitat de generar riquesa. Pel bé que també cal dir que esta avantatja no pareix poder mantindre per molt temps si atenem dues dades molt significatives, tant pel que fa al desenvolupament econòmic com de millorament de la redistribució de la riquesa i, per tant, del millorament de la solidaritat.

Per una banda, amb el nombre de línies de banda ampla i, per altra, en la variació del creixement dels telèfons fixes entre els anys 2003 i 2008, per quan representen de tendències que ens ha de fer reflexionar com a col·lectivitat. Cal significar que els mitjans que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són considerades com un excel·lent indicador tant de la qualitat de la vida social com del nivell de competitivitat empresarial. Així, segons l'estudi de La Caixa, a Almàssera hi han hores d'ara 1231 línies de banda ampla mentre hi han 1958 i 1873 a Rocaford i a La Pobla de Farnals, respectivament. Pel que fa a la variació de telèfons fixes en el quinquenni, Almàssera ha crescut un 2,0% mentres als altres dues poblacions veïnes ho han fet un 22,6% i un 17,4%, respectivament.

Almàssera com a poble dintre de l'àrea d'influència metropolitana de València ciutat presenta, per se, moltes avantatges que cal aprofundir i aprofitar, al temps que hem de minimitzar les febleses que esta mateixa situació ens posiciona. I ho ha de fer sense complexos, amb idees clares i buscant la complicitat de tots els sectors de la població. Entre les avantatges cal dir la dimensió que ara per ara manté, que no arriba a set mil habitants, constituint un poble tranquil, prop de la gran ciutat i els seus serveis i al mig de l'horta que fins ara no ha caigut en mans de l'especulació urbanística i el mal govern.

Disposem de serveis esportius, socials, educatius, sanitaris que donen una qualitat de vida envejable. Tot i així cal millorar i redefinir els serveis esportius i els socials, cal actualitzar i endreçar els educatius i cal ampliar i complementar els sanitaris.

Disposem d'un teixit empresarial tant industrial com agrari i de serveis. Cal però recolzar-ho i redimensionar-ho. Hem de definir què tipus d'empreses volem atraure i donar les passes necessàries per aconseguir la sostenibilitat econòmica, sostenibilitat mediambiental i sostenibilitat social. El comerç minorista a Almàssera ha retrocedit, entre el 2003 i el 2008, un 8,2% en la seua activitat econòmica. Això no pot continuar així. S'ha de posar els mitjans que facen pendre consciència al sector i a l'actual administració local que este és un tema estratègic.

Tot i les reduïdes dimensions del municipi, Almàssera disposa de bones vies de comunicació amb el Cap i Casal i menys bones amb altres nuclis urbans comarcals: Alboraia, Tabernes, Meliana, Bonrepos i Mirambell,... Això, però no significa que siguen molt millorables sobre tot la via 3 del Metro tant en freqüència de pas, com de servei nocturn, així com una linia d'autobusos comarcal, ampliació de la xarxa del carril bici, etc. Tot perseverant el patrimoni que suposa l'horta protegint-la d'agressions com la CV-300, Via Parc i altres.

El Bloc d'Almàssera vol transmetre al veïnat un missatge encoratjador que ens unisca com a poble i done passes fermes de solidaritat i sostenibilitat.

La fi d'un Cicle Historiogràfic

Per Xavier Casamajor

Abans de les primeres llums del 10 de novembre de 1989 els alemanys van fer caure el "mur de la vergonya" a Berlín, convertint la ciutat en el símbol de la nova Europa. Altres murs vergonyosos però s'han alçat des d'aleshores arreu el món. Tanmateix, aquell simbolitzava la fi d'un cicle historiogràfic iniciat a 1917.

Allò que havia nascut com el desmembrament d'una ciutat, per les potències guanyadores de la Segona Guerra Mundial, reblà el clau amb la política nefasta de blocs geopolítics imposada a tot Europa i al món.

Hui, 9 de novembre de 2009, 20 anys després d'aquells esdeveniments, les institucions europees fan actes de record. La ciutadania dels països centreeuropeus però majoritàriament giren la cara cap altre costat. Caldrà altres vint anys per rependre la memòria?

divendres, 6 de novembre de 2009

UNA VERGONYA DE GESTIÓ QUE CAL POSAR SOLUCIÓ

El Bloc d'Almàssera vol manifestar la seua decepció davant la inoperant gestió dels fons i subvencions que la Generalitat posa en mans dels ens locals i que l'Ajuntament d'Almàssera no vol o no sap fer-se amb ells.

Anem a pams. Donarem tota la informació i que els veïns i veïnes jutgen. Vaja per endavant, però la nostra voluntat de possar-li solució al desgavell en la gestió i s'oferim a l'assessorament de l'equip de govern. Per suposat sens combrar-ne res de res. No és desinterés. Simplement voluntat de fer millors els serveis públics, perquè els pagem entre tots i totes.

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana es pot llegir:

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2009, de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, per la qual es minoren i es deixen sense efecte determinades concessions d'Ajudes per a la renovació de col leccions bibliogràfiques dels centres de lectura de la Comunitat Valenciana. [2009/12176]
Per Resolució de 27 de juliol de 2009 de la Conselleria de Cultura i Esport, es van adjudicar les ajudes, publicades al DOCV núm. 6067, de 29 de juliol de 2009.
L'esmentada resolució establia a l'apartat segon els terminis màxims de justificació. Finalitzat el termini i el procés de presentació de justificacions a les ajudes, resolc:

Primer
(...)
 Segon
Deixar sense efecte l'adjudicació de l'ajuda als següents beneficiaris, per renuncia a l'ajuda, no haver justificat en termini o haver justificat tota l'ajuda incorrectament:


(...)

ALMASSERA
(...)València, 16 d'octubre de 2009.- La directora general del Llibre, Arxius i Biblioteques: Silvia Caballer Almela.

És a dir, l'Ajuntament a deixat perdre la subvenció que la D.G. del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat havia concedit. I ho ha deixat perdre perquè ha renunciat a l'ajuda o no ha justificat en el termini que corresponia o ho ha fet incorrectament.

D'este desgavell els perjudicats són els nostres fills i filles, en primera instància, que no podran gaudir del fons bibliogràfic que els corresponia.


Esta situació cal buscar-ne solució.

El Bloc demana solucions davant la perillositat del camí del barrancEl Bloc demana solucions davant la perillositat del camí del barranc, una de dues les úniques vies de connexió en la veïna AlboraiaEl Bloc ha demanat a l'Ajuntament d'Almàssera l'acondicionament del camí del barranc, que a hores d'ara té un gran perill per a la circulació de vehicles, donada la seua estretor de la via que unix Almàssera en la veïna localitat d'Alboraia.


El portaveu local del Bloc, Josep Miquel Adell, considera que este camí és una de les principals comunicacions d'Almàssera amb Alboraia, i cal una millora, "donat que hi ha un important risc de col•lisió entre vehicles".

El Bloc proposa que es cobrisca les séquies que limiten el camí per guanyar alguns metres, i que al mateix temps l'Ajuntament d'Almàssera contacte amb l'Ajuntament d'Alboraia per tall de buscar una solució conjunta, ja que el camí està entre els dos termes municipals.

Adell afirma que l'altra via que comunica Alboraia i Almàssera, el camí de les vinyes, i el desviament d'este cap a Almàssera per Les Tendes, és un lloc on s'han produït distints accidents en els últims anys. "No pot ser que dos municipis veïns tinguen unes comunicacions tan roïns", ha destacat el portaveu del Bloc d'Almàssera.

Publicat a: HortaNoticias.com

Graella Radiofónica de Ràdio Rabosa

Ens informen de la graella radiofónica de la Ràdio Municipal d'Almàssera Ràdio Rabosa i tot seguit us el fem arribar-hi

LA GRAELLA RADIOFÓNICA DE RÀDIO RABOSA EN CONSTANT CREIXEMENT

En Ràdio Rabosa estem d'enhorabona si enguany la ràdio Municipal d'Almàssera ha complit 10
anys. Ara comencem nova temporada i estem d'estrena amb tres noves incorporacions. Una
nova incorporació de creació propia y dos nous programes que s'unixen a la graella radiofònica
de la 106.9 F.M. desde la Xarxa d´Emissores Municipals Valencianes (XEMV).
En primer lloc “Vizmania” un programa dirigit i radiat per Vicente Cases en el podrem trobar
èxits de sempre nacionals i internacionals, pinzellades de Funky, R&B i Soul, les cançons més
destacades de les BSO, així com els últims descobriments de la més rabiosa actualitat. Este nou
programa el podreu escoltar tots els divendres en directe de 21 a 22 h. des de l´estudi central de
Ràdio Rabosa. I en diferit els dissabtes a la mateixa hora (21 a 22 h.)
I en segon lloc, desde la XEMV ens apleguen dos noves incorporacions: “Frontera Abierta” i el
ja conegut de la graella que torna a les ondes radiofóniques “Un mundo de todos”.
“Frontera Abierta” és un programa de 60', en castellà i realitzat per l'Institut Sindical de
Cooperació i Desenrotllament sota el patrocini de la Generalitat Valenciana. Tractarà aspectes
relacionats amb la immigració, així com l'agenda cultural del cap de setmana. Gravat en els
estudis de Ràdio Túria de l'Eliana arriba ara a Almàssera, a la 106.9 de la F.M. per a tots els
oients.
“Frontera Abierta” es podrà escoltar tots els dimecres de 9 a 10 del matí i a la vesprada de 17 a
18 h.
I com a segona incorporació des dels estudis de Ràdio Godella on es gravarà setmanalment el
programa arriba a Ràdio Rabosa l'inoblidable “Un mundo de todos”. De la mà de Ximo Gisbert
i després d'una temporada sense emissió tornen amb forces renovades i més compromisos que
mai amb un objectiu “intentar contribuir amb el nostre programa i amb altres accions a la
integració social i laboral de les persones amb discapacitat”.
"Un mundo de todos" es podrà sintonitzar en Ràdio Rabosa (106. 9 F.M.) tots els dimecres de
10 a 11 i de 18 a 19 h.

Nota de Premsa del Gabinet de premsa de l'Ajuntament Almàssera