Discurs de Joan Baldoví en el Debat d'Investidura

dijous, 16 de febrer de 2012

Plenari ordinari de l'Ajuntament d'Almàssera de dimecres 18-1-2012, a les 22 horesPlenari ordinari de l’Ajuntament d’Almàssera de dimecres 18-1-2012, a les 22 hores:

Només començar s’informa del perquè de l’avançament, degut a la invitació del poble agermanat de Villarta, a la festa local, els dies 23, vespra, i 24 la festa (el plenari ordinari tocaria el dilluns 23). El plenari comença sense la presència de Glòria i Raquel d’Units per València, que encara no havien aplegat de treballar, i s’incorporen poc després.

1.- Aprovació d’Actes de les Sessions anteriors.
Compromís: Només fer constar la necessitat, de que la traducció en valencià es revise per tal d’evitar les errades que hi apareixen, fent una llegida, almenys per detectar-les. (el secretari que és qui redacta les actes ens informa de que no existeix a l’ajuntament el servei de traductor, i que només apliquen el traductor informàtic Salt.
Hi han dues actes que s’aprovem per unanimitat.

2.- Moció EUPV sobre “Moció 25 de novembre de 2011”.
Compromís:    Primer que res  volem considerar la possibilitat de que s’hauria de fer una moció conjunta. El tema s’ho val i caldria treballar-lo conjuntament. També caldria abordar els temes concrets o les dades concretes que s’estan manifestant a l’escola, o per mitja de les actuacions de la policia local, aterrant  a la problemàtica concreta d’Almàssera,  ja que sembla, una cosa, que toca per la data concreta.

Pel que fa a la moció d’EUPV, considerem que s’ha fet un bon anàlisi general de la situació; pel que fa a les propostes, la primera de quantificar un 2 per cent dels pressupostos, i que suposaria assignar uns 9000 €, creiem que demana saber exactament per a quins programes o actuacions contretes, i que si no estan treballades i previstes, suposarà destinar uns diners que potser en  aquests momens no es tenen, per la situació de crisi econòmica de l’Ajuntament. La resta de punts em semblen correctes. En principi votarem a favor.
Tots els grups es mostraren a favor de la moció, i es va aprovar per unanimitat.

3.- Moció PSOE sobre “Dia Interncional contra la violència de gènere”.
Compromís: (esmentàrem la nostra opinió), que en gran part no depén d’ací el que es proposava, que d’estudis n´hi han, de la facultat de sociologia, de la de psicologia del treball, i de psicologia social, que demanem polítiques concretes, actuacions en l’àmbit local, i de l’àmbit supramunicipal, comptant el casos que impliquen allunyament; ahir, la directora del col·legi públic Carraixet (al Consell Escolar Municipal),  va  demanar, que s’actualitzaren els protocols d’actuació per violència de gènere; tenint-los en compte a l’hora de la matricula (en casos caldrà acceptar alumnes que corresponen a altres centres).
Tots els grups es mostraren a favor de la moció, i es va aprovar per unanimitat.

4.- Moció PP sobre “Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la Dona”.
molt general, per ser qui governa
Compromís: El cost (el mateix que abans),  d’acord a les actuacions, prioritàries.
Tots els grups es mostraren a favor de la moció, i es va aprovar per unanimitat.

5.- Moció EUPV sobre “Mercat Municipal”.
Compromís: Sembla que  la ubicació no va ser acertada, no està clar que tinga viabilitat, caldira plantejar alternatives, i concretar propostes; impuls de l’economia local, i de productes d’Almàssera. Valorem la possiblitat d’un mercat de proximitat i de productes de l’horta, per la seua bona comunicació.
Tots els grups es mostraren a favor de la moció, i es va aprovar per unanimitat.

6.- Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de les instal·lacions municipals per l’exercici 2012.
Es deixa sobre la tuala com en la comissió d’hisenda.

7.- Donar compte de l’actuació dels òrgans del govern local.
Hi havien actes de la Junta de Govern; es dona a conèixer algun error a les mateixes

8.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, Comunicacions, Sentències i Disposicions Oficials.
Es demanen aclariment sobre algun dels decrets; i sobre la sentència que ordena pagar als treballadors de la UPA, directament, ja que l’empresa que contractà amb l’ajuntament havia quebrat; ( el que queda a pagar per la Ronda Nord: 153000 € més interessos i costes; sobre decrets qeu salten la prelació de pagament.


9.- Despatx Extraordinari.
No n;hi ha cap.


10.- Precs i preguntes.
Compromís: Nota de protesta: Després de la renúncia de Joan Carles Jover, ens vam trobar davant d'una situació de buit de representació de Bloc-Compromís per Almàssera al Ple de l'Ajuntament i a la resta d'òrgans de decisió del Consistori. El procediment administratiu que regula la renúncia d'un regidor i la seua substitució per un altre membre de la llista, va provocar que ens trobarem davant d'una situació injusta en què el nostre grup polític i, per tant, els centenars de veïns del poble que han depositat la seua confiança en nosaltres, no tingueren representació, veu i vot en tots aquells plens i comissions que han tingut lloc durant el llarg procés administratiu de substitució d'un regidor per un altre. Demanem disculpes.
Altres grups: sobre el funcionament de la nova llar del Jubilat sense haver fer la inauguració, que funciona el bar i la prerruqueria; Sobre la manca de pagament al Consorci de Serveis Socials: no hi havia consignació pressupostària; Pla confiança: no han arribat els diners per a la nova llar del jubilat, encara; Refoma de l’ajuntament: penden de l’informe arqueològic; sobre l’alegalitat del bar dels Jubilats; Col·legi Carraixet: reunió amb la Conselleria d’Educació; Ampliació del centre de salut, publicat en la pàgina web (?) el 13-1-12; sobre el soterramen de les vies: no hi ha res de nou; sobre la pujada de l’IBI, del govern central: la interventora informa que per Almàssera suposarà que el típus s’augmente un 10% més, i no ho podrem evitar; sobre que les Actes dels plenaris apareguen a la web de l’ajuntament; sobre quant podrem aguantar (econòmicament?); reclamacions sobre preguntes en plenaria anteriors;
Públic:sobre la situació de l’escola, el compromís de la conselleria en la reforma del Col·legi Carraixet: no hi ha res de nou? S’esmenta el treball de la plataforma per l’Educació Pública a Almàssera, i les mobilitzacions de presió: s’informa de les accions acordades en el consell Escolar Municipal: denúncia a inspecció de treball, seguretat de treball, etc; demanen propostes de mobilització; s’ha presentat una pregunta al parlament valencià per part d’Eu; sobre perquè va ser necessari anar a juí per pagar als treballadors de la Upa; sobre que la llar de jubilats no la regente o gestione una associació concreta ja que és del poble; sobre l’ampliació del centre de salut: manca l’adjudicació (per fer-ne l’ampliació), senyalen un error(?).

Continuem treballant en la regiduria a l'Ajuntament d'AlmàsseraContinuem treballant en la regiduria a l’Ajuntament d’Almàssera.

Després del necessari periode d’adaptació, i de la pressa de possesió de nou regidor, Josep-Miquel Adell, el grup Bloc-Compromís Municipal, continua treballant en la regiduria, a l’Ajuntament d’Almàssera, amb el suport de l’equip, que en la passada legislatura municipal va dur endavant el treball col·lectiu, que va conduir fins a la presentació en les passades eleccions municipals, i amb un bon programa, la candidatura de Bloc-Coalició Compromís Municipal, per Almàssera, tot i comptant amb la vostra col·laboració i ajuda, i els vostres vots, que valorem molt.
D’acord amb les nostres possibilitats, vos anirem informant per mitjà d’aquest blog, o amb algun butlletí, en paper, de la tasca que duem a terme, o dels nostres possicionaments, perquè pugueu enviar-nos els vostres comentaris i opinions, o plantejar-nos qualsevol qüestió  o proposta, directament al regidor, o al col·lectiu que el recolza. Ara són temes candents, l’economia de l’Ajuntament d’Almàssera, amb un deute de 10 milions d’euros, el manteniment material del CEIP Carraixet, mentre no es puga fer la reforma, i fer front a l’increment de la pobresa al nostre poble, entre altres.