Discurs de Joan Baldoví en el Debat d'Investidura

dimecres, 26 d’octubre de 2011

EL DEUTE SOCIAL DE L'AJUNTAMENT


Dos projectes socials presenten un seriós rics de continuïtat. Els aturats i els emprenedors d'Almàssera, com de tota la comarca, trobem en els Programes que desenvolupa el Consorci Pactem Nord la seua referència i el seu recolzament. Les persones d'Almàssera i comarca amb discapacitat intel·lectual, i les seues famílies, són atesos als centres i serveis del Consorci Comarcal de Serveis Socials Pas a Pas.
En tots dos Consorcis l'Ajuntament d'Almàssera en és de soci des de fa molts anys. Són entitats supramunicipals que presten serveis a persones amb dificultats o que requereixen una atenció especialitzada i, per tant, són serveis que el seu cost seria inassumible des d'un Ajuntament en solitari. Per això es crearen estos consorcis i per això els seus serveis estan consolidats entre nosaltres, els i les ciutadans de tota la comarca, l'Horta Nord.
Tanmateix, tots dos Consorcis estan travessant dificultats i restriccions econòmiques, i han vist disminuir els seus pressupostos; això no és nou en estos temps. Però el que no es pot consentir és deixar desatesos als veïns que ho necessiten i, per això, el BLOC denuncia la situació generada en estes entitats supramunicipals quan des de 2008 l'Ajuntament d'Almàssera va deixar de pagar les seues quotes.
Tots dos Consorcis, durant tot este temps, han continuat prestant el seus serveis als veïns i veïnes d'Almàssera però la nostra Corporació no els ha correspost amb la seua responsabilitat. En el 2008 es va interrompre la remissió d'estes quotes i durant el 2009, 2010 i 2011 tampoc s'han atés estes. El deute generat, per tant, és de 41.706,27€ per al Consorci Pactem Nord i de 36.112,89 € respecte al Consorci Comarcal de serveis Socials PAs a PAs.
El BLOC manifesta la voluntat de defensar el serveis públics d'atenció als ciutadans, uns serveis de qualitat i prestats per professionals. Per això creiem fermament que cal continuar mancomunant serveis per fer més assumible els seus cost econòmics als Ajuntament, però que cal fer-los més eficients. El BLOC està convençut que estos dos consorcis comarcals estan donant un servei necessari i fonamental i, des de la responsabilitat, exigim a l'Equip de Govern Local que done resposta a estes entitats sobre el deute que tenim amb elles, així com possibilitar el millorament dels serveis que se'n presten.

dissabte, 22 d’octubre de 2011

Presentació, vídeo i programa Coalició Compromís-Equo eleccions generals 20N

 Baldoví: "Anem a ser una ferramenta al servei del poble valencià a Madrid"
Molt gent amb força, il·lusió i compromís este matí a la plaça dels Furs. A les 12 hores de hui dissabte començava la presentació de la candidatura de la Coalició Compromís-Equo per a les properes eleccions generals del 20N. Els 25.000 avals aconseguits han permés que la coalició es presente per primera vegada a unes eleccions generals. Durant l'acte han intervingut Joan Ribó, regidor de l'Ajuntament de València; Aitana Mas, candidata al Congrés per Alacant; Roger Mira, candidat al Congrés per Castelló i Joan Baldoví, qui ha afirmat que "anem a ser una ferramenta al servei del poble valencià a Madrid"

Entrevista en Canal 9 a Joan Baldoví, candidat de la Coalició Compromís-Equo per a les eleccions a les Corts Generals del 20-N.Programa electoral Coalició Compromís-Equo eleccions generals 20N

El podeu trobar a la web del nostre candidat
www.joanbaldovi.com

dilluns, 17 d’octubre de 2011

Notícies 20N


La coalició Compromís-Equo ha registrat hui a la Junta Electoral les seues candidatures al Congrés i al Senat per a les eleccions del pròxim 20 de novembre, així com els més de 5.000 avals que els permeten presentar-se als comicis i que “demostren que tenim el recolzament de moltíssima gent que estava esperant una opció...
 
La coalició Compromís-Equo ha presentat este matí davant les juntes electorals de les tres circumscripcions del País Valencià uns 25.000 avals signats pels ciutadans per a donar suport a la seua candidatura a les pròximes eleccions generals. La darrera reforma electoral va establir com a requisit que les formacions sense representació al parlament espanyol havien...
 
La candidata número 2 per València de la coalició Compromís-Equo, Cristina Domingo, ha avançat hui que la seua formació promourà en el parlament espanyol durant la pròxima legislatura l’establiment d’una moratòria indefinida dels cultius d’organismes genèticament modificats, així com de la seua distribució i consum. Cada any es descobreixen nous efectes perjudicials dels transgènics en...

dissabte, 15 d’octubre de 2011

Resum del Ple Extraordinari Municipal 13 d'octubre

S'inicia la sessió a les 20:10 hores amb la presència de tots els regidors i les regidores.
 
1.- Donar compte de la renovació del conveni de Bono-metre amb la FGV. Una vegada informats per l'alcaldia sobre que l'augment en el preu de Bono-metre serà assumit per les arques municipals sense cap incidència sobre el veïnat. El BLOC manifesta que l'esforç econòmic municipal està sent molt important però no es beneficien per igual tots els veïns, perquè no tots tenen la mateixa renda. La distribució de la subvenció del Bono-metre ha de recollir les diferències en renda dels jubilats i pensionistes, que és a qui va dirigida aquests servei. També assenyala el regidor la importància d'anar donar les passes per a propiciar una major interconnectivitat entre tots els mitjans de transport públic i, en aquest sentit el regidor demana que s'incloga en el proper conveni amb FGV un millorament de la freqüència de pas del metro pel nostre poble així com un servei nocturn de cap de setmana.
 
2.- Aprovació de dedicació en exclusivitat de l'Alcaldia i de les assistències de regidors a Ple, Juntes de Govern, Comissions Informatives i Meses de contractació. S'aprova amb els vots en contra del PP i a favor de la resta de Grups Polítics Municipals una retribució de 1700 euros mensuals, amb 14 pagues anuals per l'alcaldia com a persona alliberada; pel que fa a les assistències s'estableix una quantia per sessió i regidor o regidora de 60 € pels de la Junta de Govern, 50€ per Ple, 40€ per Comissió Informativa i 20€ per Mesa de Contractació.

 
3.- Aprovació Modificació de Crèdit núm.13/2011. Amb l'abstenció del PSOE i d'EU, i amb els vots favorables del PP, UxV, BLOC s'aprova la modificació de crèdit. Es tracta de poder fer servir els 35mil euros que s'ha estalviat la Corporació en retribucions als càrrecs electes, després de les noves assignacions aprovades en el punt anterior, i que passen a destinar-se a Serveis Socials, Educació, Mútua de treball dels treballadors públics, conservació de vies públiques i assistències de membres de la Corporació de l'anterior legislatura. El regidor del BLOC mostra el seu rebuig que siguen aquestes assistències de la legislatura anterior i que en el seu lloc hauria d'haver-hi fer front a deute amb els proveïdors.

 
4.- Moció per a exigir a l'Estat mesures urgents de tresoreria. És una moció presentada i aprovada per unanimitat per tots els Grups Polítics Municipals.

 
5.- Aprovació de la rectificació de l'Inventari General a data 31 desembre de 2010. S'aprova per unanimitat de tots els Grups Polítics Municipals, després que en la Comissió Informativa el secretari de la Corporació donara compte.

 
6.- Aprovació dels Comptes Generals dels exercicis 2007, 2008, 2009 i 2010. Després del la seua aprovació en Ple ordinari i la seua exposició pública, els Comptes Generals tornen al Ple per a debatre les al•legacions que hagen pogut presentar-se i aprovar, si escau, finalment aquest comptes. No s'han presentat cap al•legació, per la qual cosa el posició del BLOC manifestada pel seu regidor és que aquests comptes haurien d'haver sigut presentats i aprovats en temps i forma en els corresponents anys posteriors a la seua execució, com així ho determina la llei, per la qual cosa i donat que el seu Grup no hi era en aquets anys s'abstindrà; pel mateix motiu, respecte a l'exercici 2010, el seu vot serà favorable amb la confiança que les mesures de millorament de la gestió pressupostària apuntades en sessions anteriors de Comissió i en Ple siguen una realitat viscuda en aquests 2011 i des d'ara en endavant.

Tots els Comptes són aprovats amb els vots favorables de PP i UxV, als qui se'ls suma el BLOC per als de 2010.

Resum del Ple Extraordinari Municipal 6 d'octubre

S'inicia la sessió a les 20:11 hores amb la presència de tots els regidors i les regidores.


Després d'haver sigut informades, analitzades i debatudes les quinze mocions que es presenten en les corresponents Comissions Informatives, hui passen a la seua consideració en Ple per la seua aprovació o no.


1à. Moció d'EUPV: "Adhesió al decàleg de propostes de l'organització Governs Oberts per uns Ajuntaments participatius"


Aquesta moció que va ser aprovada, amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l'abstenció del PP, recull la voluntat de fer les administracions públiques més transparents i més participades fet un ús més generalitzat de les noves tecnologies. El recolzament del BLOC d'aquesta moció ve motivada, no sols per estar recollida al nostre programa electorals amb el qual ens varem presentar en les darreres eleccions municipals, també perquè considerem que l'aprofundiment de la democràcia, més enllà del vot que emetem cada quatre anys, a de passar per l'accés a informació de qualitat i significativa dels afers públics. En el cas de les administracions locals es concreten, al nostre entendre, en la creació, per una part, de les estructures organitzatives participatives (consells locals, carta de drets local, junta de festes local, etc.) que harmonitzen, posen en valor i, sobretot, cohesionen la voluntat social del veïnat en el dia a dia; i per altra part, la creació dels mecanismes que les noves tecnologies ens permeten per donar a conèixer i possibilitar la participació. Parlem de la bústia digital, de les tramitacions des de l'oficina virtual, de les consultes populars sobre diversos temes d'àmbit local, de la publicitat dels pressuposts municipals o de la documentació pública.

2à. Moció d'EUPV sobre Creació d'una borsa d'ocupació en l'Ajuntament d'Almàssera


A sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals. El BLOC ha recolzat aquesta moció tant en quant assenyala la necessitat de remetre als tècnics municipals la comanda de presentar un esborrany que regule les borses d'ocupació al municipi, fet bons els principis de transparència, mèrit, publicitat i igualtat.

3à. Moció de BLOC Coalició Municipal Compromís sobre "El plurilingüisme a l'àmbit educatiu". Ha sigut una moció aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l'abstenció del PP. El BLOC va presentar-la davant l'esborrany de Decret de la Conselleria d'Educació que ha merescut el rebuig de tota la comunitat educativa (pares, professors, alumnes i personal no docent), sobre la modificació de l'actual sistema parcial d'immersió lingüística convertint-ho en un sistema que assegura el coneixement soles de la llengua predominant. El moció que s'aprova emplaça a la Conselleria a parlar amb tota la comunitat educativa, com així amb les unitats universitàries d'investigació i les seues recomanacions, en la línia de promoure l'enfortiment dels programes d'immersió en valencià i la incorporació progressiva del castellà i de l'anglés com a llengües d'ús, perquè les llengües no s'aprenen i després s'usen, sinó que s'aprenen usant-les.

4à. Moció de PSOE sobre "Servei d'Atenció a la Dependència" que va ser aprovada per unanimitat. El BLOC va recolzar-la per tres motius principalment. Primer, per ser una demanda social àmpliament reclamada durant dècades i que hui per hui ni els governs central espanyol ni els governs nacionals valencians han sabut o volgut donar els mitjans i els recursos per fer-ho viable. Segon, perquè va dirigida a una part de la població, de valencians i valencianes, que ells i els seus familiars i amics sofreixen i pateixen un dany no sols econòmic també emocional i en la dignitat; perquè amb este serveis es un primer pas pel rescabalament dels drets que tot ciutadà hi té i que les diferències individuals no pot ni deuen menyscabar; i perquè la gestió de les ajudes per a dependents arriba a generar una inseguretat jurídica que en molts casos és desesperant com així ho ha constatat el Sindic de Greuges en el seu últim Informe. Tercer, perquè estem convençuts que aquests tipus de servei associats a la dependència, a la salut individual i comunitària o a l'educació els que major nivell de retorn hi té per la comunitat social valenciana i ha de ser un motor importantísim de generació de riquesa i desenvolupament sostingut.

5è. Moció de PSOE sobre Repartiment d'aliments de la Creu Roja que va ser aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l'abstenció del PP. El recolzament del BLOC d'aquesta moció ha sigut en la mesura que la demanda que es fa es que la gestió del servei siga transparent i amb principis tècnics, així com per què s'adopten les mesures que la llei estableix per al manipulació, transport i magatzematge d'aliments. Tot i així, el regidor va manifestar com de desafortunats són aquest tipus de programes de caràcter assistencialista que, més enllà de moments puntuals i d'emergència, generen dependència i sucursalisme.

6è. Moció d'EUPV sobre la protecció i defensa d'animals de companyia. Ha sigut una moció aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l'abstenció del PP. El BLOC ha recolzat aquesta moció en la mesura que intenta posar sobre la taula un problema de civisme en la nostra societat com és el tracte que dispensem els humans als altres animals i el baix nivell de responsabilitat que hi tenen aquells sobre estos. A més a més la moció també recull propostes per que l'actitud de la policia siga més proactiva en el control i vigilància del comportament de responsables dels seus animals.

7è. Moció de BLOC Coalició Municipal Compromís sobre la reforma constitucional. No ha sigut aprovada, doncs amb els vots en contra del PPSOE forem majors als de BLOC, EUPV i UxV. La moció assenyala la ruptura del consens sociopolític del 78, en la mesura que la reforma aprovada per les Corts Espanyoles ho ha sigut amb els vots dels dos principals partits nacionalistes espanyols sense el consens de la resta de forces polítiques, ni socials. El regidor del BLOC va fer palés que aquell consens estatal no podrà fer-se servir, ni ser refugi de vies d'organització sociopolítica alternatives d'ara en el futur.

8è. Mocions respectives de BLOC Coalició Municipal Compromís, d'EUPV, de PSOE i d'UxV, sobre l'increment de la taxa metropolitana de residus sòlids urbans - tamer. Han sigut quatre mocions presentades separadament sobre un mateix aquest mateix tema. La Moció presentada pel BLOC ha sigut aprovada per unanimitat, mentre que la resta ho foren amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l'abstenció del PP. Es reclama de l'administració de l'entitat metropolitana, Emtre, així com de la Sindicatura de Compttes, tota la informació referent a la implantació de la taxa i la viabilitat de l'Emtre. A més a més es reclama, en acompliment de la legislació vigent, que s'ature les accions de cobrament d'una taxa que es considera abusiva i un augment desorbitat. Es fa difícil d'entendre com mentre 82 empleats directius de l'entitat metropolitana cobraran més de 50 mil euros a l'any, a 1,5 milions de ciutadans ens augmentes més d'un 115% la taxa. Algun responsable ens ho haurà d'explicar fil per randa; per això des del BLOC - Compromís es va encoratjar a presentar les al•legacions oportunes davant de l'Emtre i com a partit polític inicia les vies jurídique contencioses.

9è. Moció de BLOC Coalició Municipal Compromís sobre l'elaboració d'un nou Pla de sanejament. Ha sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals. La moció emplaça que en un breu termini de temps es dispose d'un esborrany elaborat pels serveis tècnics municipals de Pla econòmic i financer per a les arques locals públiques. La demanda venia precedida de l'estudi i debat entre totes les forces polítiques sobre la creu situació econòmica i financera de l'Ajuntament d'Almàssera.

10è. Moció de PP sobre el Corredor Mediterrani. Ha sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals. Amb la moció es posa de manifest la voluntat conjunta de tota la societat de disposar d'una infraestructura que fa moltes dècades deuríem haver tingut, com és la connexió ferroviària de València amb les zones del centre i nord d'Europa.

11è. Moció d'EUPV sobre Grabacions de les sessions plenàries. Ha sigut una moció aprovada amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals i l'abstenció del PP. La moció recull l'interés que té la incorporació de les noves tecnologies en la dinamització de les polítiques de participació ciutadana i de transparència de la gestió dels afers públics. El regidor del BLOC manifesta que és aquest sols un primer pas i que caldran altres per fer possible que els veïns i veïnes tinguen al seu abast la informació significativa de tot allò que els afecta com ciutadans.

12è. Moció d'UxV sobre el Consorci Comarcal de Serveis Socials. Ha sigut una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals. La moció reconeix el deute amb el Consorci Comarcal i es compromet a restablir els pagaments; a més a més es manifesta la voluntat de mantindre's en aquest ens supramunicipal que ofereix serveis a les persones amb discapacitat intel•lectual.

dimarts, 11 d’octubre de 2011

Plé Extraordinari

Plé Extraordinari de l'Ajuntament d'Almàssera. Dijous, 13 d'octubre a les 22:00 hores a la Sala d'Exposicions del Centre Cultural.

diumenge, 9 d’octubre de 2011

POBRESA ZERO: Divendres 14 d'octubreELS ACTES DE Pobresa Zero A ALMÀSSERA ES FARAN EL DIVENDRES 14 A LES 18:30hores 

CONCENTRACIÓ EN LA PLAÇA MAJOR
XOCOLATADA
XARRADA EN LA SALA DE EXPOSICIONS. 

TOTS SOM CRIDATS
A TOTS US ESPEREM

dijous, 6 d’octubre de 2011

Plé Extraordinari

Plé Extraordinari de l'Ajuntament d'Almàssera. Dijous, 6 d'octubre a les 22'00 hores.

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Notícies Compromís davant el 20N

Hola, veïns i veïnes d'Almàssera:

Ací tens un resum de les últimes notícies publicades a coaliciocompromis.net

Compromís-Equo es presenta com el vot útil a les eleccions generals i l’alternativa al bipartidisme estèril
La candidata de Compromís-Equo al Congrés dels Diputats per Alacant, Aitana Mas, ha assegurat hui que la coalició “presenta la candidatura del vot útil per a les eleccions generals, la que representa la vertadera alternativa al bipartidisme estèril de PP i PSOE”. Mas ha realitzat aquestes declaracions a Alacant durant la presentació de la candidatura...


Compromís-Equo se suma a la mobilització per l’ocupació decent i reivindica treball amb drets i protecció
Compromís-Equo se sumarà a la mobilització convocada pels sindicats UGT i CC.OO. per al pròxim 6 d’octubre a Alacant on es reivindicarà el dret a un treball decent, davant la precarització dels contractes i les condicions dels treballadors que s’està registrant en el context de la crisi econòmica. La coalició ha mostrat el seu recolzament...


Compromís lamenta la sentència de mort a l’economia valenciana “amb el suport del govern de ZP al corredor central”
El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, ha aprofitat la seua visita a la ciutat de Sagunt per denunciar l’acord signat pels governs d’Espanya i França per a donar prioritat al corredor central i, per tant, descartar el corredor mediterrani. Segons Morera, “ens juguem el futur amb el corredor mediterrani i amb...


Compromís demana la posada en marxa immediata de la línia 2 del TRAM d’Alacant i rebutja la privatització del servei
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha reivindicat hui “la posada en marxa de manera immediata de la línia 2 del TRAM d’Alacant, ja que el servei és bàsic per a garantir un transport públic digne per als veïns dels barris del nord de la ciutat, els ciutadans de Sant Vicent del Raspeig i, especialment,...

Compromís denuncia que Governació no convoca els cursos de capacitació per a policies locals
El grup parlamentari Compromís ha denunciat hui que la Conselleria de Governació no ha convocat els Cursos de Capacitació de l’oposició a policia local que són preceptius legalment per poder exercir amb plenitud de garanties. Segons ha declarat la diputada de Compromís Mireia Mollà “el Curs de Capacitació és la fase que conclou el procediment...


Compromís abandona la reunió amb la vicepresidenta perquè el Consell no accepta el decàleg amb principis democràtics lliurat per Oltra i Ferri
La portaveu adjunta de Compromís, Mònica Oltra i el diputat valencianista Fran Ferri han abandonat la reunió de la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León amb els representants de les forces polítiques de les Corts perquè la consellera “ens ha proposat grans pactes sense escoltar-nos i sense voler acceptar el nostre decàleg, que planteja...

Compromís alerta de la irresponsabilitat de retirar les ajudes per a la prevenció de la SIDA
La portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha denunciat que el govern del PP no trau des de l’any 2009 l’Ordre de subvencions per la qual es concedeixen les ajudes destinades a finançar programes i activitats de prevenció de la SIDA i foment d’associacions d’ajuda i atenció psicosocial als pacients seropositius. Per a Oltra “està...

coaliciocompromis.net
info@coaliciocompromis.net