Discurs de Joan Baldoví en el Debat d'Investidura

dijous, 1 de març de 2012

Ara CEIP Carraixet Almàssera


De les dificultats econòmiques, tant entre les famílies com en l'Ajuntament d'Almàssera, són conegudes àmpliament. Tal vegada la insensibilitat o la falta de solidaritat amb els veïns i veïnes més desafavorits fa que alguns no vegen o no vullguen vore els drames humans que estan hores d'ara entre nosaltres. També, altres, moguts pel desconeixement o per un populisme esbojarrat amaguen la realitat pressupostària de l'Ajuntament o, altres, accentuen els aspectes d'aquesta realitat que més els interessen, oblidant el que és el més important: el bé comú. La irresponsabilitat doncs té moltes cares i ve de lluny, però ara té efectes molt més greus sobre el veïnat d'Almàssera.

Els temps presents no estan per a moltes líriques i les coses cal dir-les amb claredat. No volem ferir a ningú, però el nostre compromís és amb la gent d'Almàssera i, per extensió, amb tot el poble valencià. Per això volem parlar clar, com ho hem venim fet des de fa molts anys. Per això no volem amagar la greu situació financera, a més de la de gestió, que pateix el nostre Ajuntament; però tampoc volem fer un alarmisme ni caure en el parany del derrotisme. Estem convençuts que de la greu crisi entre tots (cal repetir-ho: entre tots) podem eixir-nos-en i, a més a més, sense deixar a ningú pel camí. Podem fer-ho amb imaginació, amb esforç i amb molt de treball.

Parlem de l'estat de deteriorament i mala gestió en tot l'afer del CEIP Carraixet. No soles la reforma de les seues instal•lacions, que foren anunciades a 2007, no ho han sigut fins ara, sinó que a ciència certa no saben en la Conselleria quan les iniciaran.

No soles "esperant-esperant el tren" aquest no ha vingut, sinó que la falta de la reforma - rehabilitació del col•legi ha generat un efecte doblement negatiu. Per una banda, la incomoditat per tindre una instal•lació educativa que no compleix amb la legislació vigent (recordem que estem parlant d'un centre educatiu de titularitat pública). Per altra banda, les necessitats educatives en el nombre de places escolars va augmentant any rere any, el que provoca que els barracons vagen sembrant el pati del centre en un constant suma i segueix.

No soles les tensions en la comunitat educativa es fan paleses en el dia a dia, sinó que aquelles són més intenses quan l'alumnat viu el procés d'aprenentatge amb mancances i limitacions, quan els docents treballen en espais educatius que de vegades són poc educatius, o quan l'escola de l'EPA pareix un "rellogater" amb deures sense drets. Altres exemples tots els coneixem.

No soles durant els darrers anys, com a mínim des de 2007, l'escassa o nul•la (en qualsevol cas: la insuficient), política de planificació en el manteniment i cura de les instal•lacions ha conduït a l'estat actual, sinó que ara (quan les dificultats econòmiques són majors) el que es necessita és a més un pla de xoc; un pla d'actuació intensiu que permeta, amb un manteniment sistemàtic i permanent posterior, prosseguir l'activitat educativa.

Doncs bé, que ha fet el BLOC - Coalició Municipal Compromís? Primer de tot, i fa uns quants anys enrere, quan no teníem representació al Ple de la Corporació Municipal, parlar amb totes les parts, amb tota la comunitat educativa; i a tots els transmetérem que calia anar de la mà, tots plegats, en les revindicacions. Per això apostarem per la creació de la Plataforma per l'ensenyament públic i de qualitat d'Almàssera on ningú fora exclós i on tots participaren. Activitats de la Plataforma són prou conegudes. També, d'aquelles converses en la comunitat educativa poguérem extraure propostes concretes que es recolliren al nostre programa electoral en les eleccions de 2011. Tot i soles tindre un únic regidor, són unes propostes que teníem i continuem tenint la intenció de dur-les a terme.

Per això, hem presentat mocions al Ple (que hem aconseguit que s'aprovaren) reclamant als responsables de la Conselleria d'Educació la reforma - rehabilitació compromesa i, a l'equip de govern de l'Ajuntament un pla de manteniment de les instal•lacions. Cal fer una valoració de si hi ha hagut un canvi des de la legislatura passada o no respecte a com estem hores d'ara. La nostra valoració és que hem avançat però no al ritme i amb la intensitat que requeria la situació.

En l'elaboració dels pressupost municipals per a 2012 som de l'opinió que cal augmentar la partida econòmica de despesa en el manteniment del centre públic. Però això no és suficient. Creiem que cal finançament per al Pla d'actuacions urgents. Per aquest motiu donàrem suport en el passat Ple a les mocions que altres partit presentaven en esta línea. Votàrem a favor de la moció presentada per UxV sobre neteja, reparació de deficiències i condicionament necessari. També votàrem a favor de la moció presentada pel PSOE sobre la mateixa problemàtica demanant la dedicació dels Plans provincials d’obres i serveis que calgueren. Totes dues, i gràcies al nostre vot responsable, pogueren eixir endavant i ser aprovades. Però també per responsabilitat presentàrem nosaltres, el BLOC C.M. Compromís a través del seu regidor, una moció al Ple de la Corporació que aconseguirem isquera endavant. Amb aquesta, s'acorda que s’impulse un Pla d’Actuació amb la participació de la comunitat educativa (Consell Escolar del CEIP), que aquest Pla es financi per mitjà del pla d’obres i serveis de 2011 de la diputació, incloent-hi aquelles obres de condicionament del centre amb la valoració tècnica i econòmica dels tècnic municipals i que siga el Consell Escolar del CEIP Carraixet el qui determine les prioritats i urgències d’estes obres; a més la moció demana agilitar els mitjans necessaris i la dotació pressupostària adient de 2012, per al manteniment. En resum, vam proposar i férem possible sumar les voluntats per articular una solució a la urgent situació de desballestament del col•legi públic; a més esta solució passa per determinar la font de finançament i també el mecanisme de control de la seua execució. No és menys important assenyalar que aquest mecanisme de control el realitzarà la pròpia comunitat educativa a través del seu Consell Escolar, fent bona la premissa de: a major participació major democràcia.

Estem convençuts que són amb polítiques "de suma" com podem afrontar els greus problemes que tenim a vora. Cal deixar els comportaments tacticistes i aquells altres de gran teatralitat i poca substància. Ara, per responsabilitat, cal fer propostes en positiu, cal comprometre's sens falses demagògies. Cal i entre tots ho podem fer.



Les paraules del nostre regidor a l'Ajuntament d'Almàssera

Estes foren les paraules que va fer servir el nostre regidor al Ple Municipal per defensar la moció sobre el Pla d'Actuació i manteniment del CEIP Carraixet. De vegades no hi ha més sord que qui no vol oir. El nostre compromís és amb la gent d'Almàssera, des del valencianisme progressista.

"
Ens sentim agust participant i dient la nostra opinió, i cercant solucions a problemes comuns, sentim que aixó és important.

En les darreres assemblees obertes que es van fer al nostre poble, estiguerem més de dues hores debatent i no hi havia sensació de cansanci,i potser amb bronca i tot, però, fins i tot això ens fa sentir més units, en els problemes que cal solucionar, ens fa sentir més poble; al final de cada assemblea decidirem alló que calia fer, amb sentit comú i responsabilitat; per obrir els ulls d’aquells que no s’adonen de les propies errades (qui s’adona de les pròpies errades?); en aquest cas els responsables polítics directes.

És la tasca responsable de la ciutadania;la que es va reflectir al moviment 15M, en moltes ciutats i pobles.

-Ací es debat amb la tasca responsable de regidors i regidores, per donar solució a un problema que preocupa.

Hi ha hagut un procés de participació ciutadana, amb un problema candent a l’escola.

En la nostra presa de possessió, ja vam esmentar aquesta preocupació: portem l’encomanda de participar activament en la revigorització democràtica del nostre Ajuntament, perquè puguen obrir-se les portes i les finestres als nous vents de la transparència en la gestió i de la participació ciutadana.

Ací a Almàssera aquesta participació està fent-se palesa amb la revigorització de l’AVV Carraixet, amb la plataforma per l’Educació Pública, amb la nova empenta de l’AMPA Carraixet i del seu consell Escolar, el moviment 15M; i a molts altres àmbits en que no sols es vol participar, opinant, es vol ajudar a decidir, i decidir en darrera instància.

Les institucions democràtiques donen als regidors i regidores la seua responsabilitat, de gestió, o de control del govern municipal encapçalat per qui ostenta l’alcaldia, la qual te la seua responsabilitat també.

-els problemes que es plantegen al municipi d’Almàssera: manteniment de les vies públiques, els serveis de neteja pública i manteniment de parcs i jardins; però també fer front a les problemàtiques de típus personal i social; com l’augment de la probresa, o de les persones aturades; en la presentació del llibre sobre Mila Bayarri, aquesta va plantejar una iniciativa, de responsabilitat ciutadana; a Almàssera Càritas aten a unes 70 persones o famílies sense recursos, amb ajuts alimentaris principalment; la iniciativa proposaba fer una exposició conjunta d’artistes locals per replegar fons per continuar ajudant-les; una iniciativa de responsabilitat ciutadana.

-una altra la du a terme el moviment 15M; amb l’intent d’agrupar les persones aturades del municipi per realitzar alguna acció conjunta que les ajude a eixir del pou.

Aquest moviment ciutadà responsable, es reflecteix en una democràcia participativa; en la necessitat de decidir, i potser, més, en aquests moments de crisi, quines són les prioritats que els pressupostos d’un Ajuntament ha de fer front en primer terme.

-El regidor Vicent Monzó, que n’és el responsable, ha fet esment a la necessitat de fer un manteniment adequat de voreres, places, carrers i llocs públics; per evitar accidents, que en darrera instància fan responsable a l’Ajuntament, com ja ha passat i s’ha hagut d’imdemnitzar alguna persona accidentada; el grup socialista, el seu dia també va denunciar el mal estat de manteniment de llocs públics.

-La crisi, i l’estirar més el braç que la mànega han portat l’Ajuntament a un deute d’uns 10 milions d’euros; per mala gestió?, per no preveure l’esclat immobiliari? És no adonar-se de les pròpies errades; ens passa a tots.

-El tercer món, cada vegada està més a prop, amb la globalització; l’anivellament del poder adquisitiu s’haurà de produir alguna vegada; un altre món es possible: més just; per aconseguir-ho cal pensar globalment, totes som persones d’un mateix planeta que cal conservar, i actuar localment, això vol dir pensant amb la resta del planeta, essent solidaris.

-A l’escola s’esperava la remodelació integral del CEIP Carraixet; amb promesa inclosa, i la remodelació encara no s’ha produit fins ara; cal, per tant, un pla de xoc, per actualitzar un manteniment, que ha estat descurat;

El nostre grup proposa, en la moció que presentem, que siga el Consell escolar del CEIP Carraixet qui decidesca les prioritats, amb els diners que es proposen: els del Pla d’Obres i serveis que la diputació de València, atorga cada any a l’Ajuntament, concretament el de 2011, que encara no s’ha fet efectiu, i que el projecte per al que estava destinat no considerem tant prioritari, i que és d’uns 70000 €, amb el que es pot solucionar allò que és més prioritari a l’Escola, donant resposta a un moviment ciutadà important; de tota manera ja hem recolzat la moció del grup socialista, que proposa també els plans d’obres i serveis d’altres anys, perquè l’adequació de l’escola siga la òptima, si més no, fins que la reforma integral aplegue; en aquest sentit el nostre grup va demanar, el seu dia, que es valorara, el sobrecost de manteniment, amb la d’un col•legi totalment reformat, perquè la Conselleria, retornara la diferència de diners gastats de més, amb el retràs de la reforma promesa. Per ara no sabem quan es va a fer la reforma integral.

-de tota manera el manteniment s’ha de posar al dia; aquest moviment ha conseguit que el Regidor d’Educació es posara les piles, per donar solució, ràpida, a les deficiències menors degudes a una certa deixadesa.

-Aquesta lluita per l’Educació Pública, que ací a Almàssera s’ha fet palesa amb la Plataforma; caldrà que es coordine amb la d’Altres pobles, almenys amb una situació semblant; perquè si més no, el govern de la Generalitat, es sensibilitze de la importancia de l’Educació per damunt d’obres faraòniques i del malbaratament de recursos.



Josep-Miquel Adell
Regidor del BLOC - Coalició M. Compromís
Almàssera

dijous, 16 de febrer de 2012

Plenari ordinari de l'Ajuntament d'Almàssera de dimecres 18-1-2012, a les 22 hores



Plenari ordinari de l’Ajuntament d’Almàssera de dimecres 18-1-2012, a les 22 hores:

Només començar s’informa del perquè de l’avançament, degut a la invitació del poble agermanat de Villarta, a la festa local, els dies 23, vespra, i 24 la festa (el plenari ordinari tocaria el dilluns 23). El plenari comença sense la presència de Glòria i Raquel d’Units per València, que encara no havien aplegat de treballar, i s’incorporen poc després.

1.- Aprovació d’Actes de les Sessions anteriors.
Compromís: Només fer constar la necessitat, de que la traducció en valencià es revise per tal d’evitar les errades que hi apareixen, fent una llegida, almenys per detectar-les. (el secretari que és qui redacta les actes ens informa de que no existeix a l’ajuntament el servei de traductor, i que només apliquen el traductor informàtic Salt.
Hi han dues actes que s’aprovem per unanimitat.

2.- Moció EUPV sobre “Moció 25 de novembre de 2011”.
Compromís:    Primer que res  volem considerar la possibilitat de que s’hauria de fer una moció conjunta. El tema s’ho val i caldria treballar-lo conjuntament. També caldria abordar els temes concrets o les dades concretes que s’estan manifestant a l’escola, o per mitja de les actuacions de la policia local, aterrant  a la problemàtica concreta d’Almàssera,  ja que sembla, una cosa, que toca per la data concreta.

Pel que fa a la moció d’EUPV, considerem que s’ha fet un bon anàlisi general de la situació; pel que fa a les propostes, la primera de quantificar un 2 per cent dels pressupostos, i que suposaria assignar uns 9000 €, creiem que demana saber exactament per a quins programes o actuacions contretes, i que si no estan treballades i previstes, suposarà destinar uns diners que potser en  aquests momens no es tenen, per la situació de crisi econòmica de l’Ajuntament. La resta de punts em semblen correctes. En principi votarem a favor.
Tots els grups es mostraren a favor de la moció, i es va aprovar per unanimitat.

3.- Moció PSOE sobre “Dia Interncional contra la violència de gènere”.
Compromís: (esmentàrem la nostra opinió), que en gran part no depén d’ací el que es proposava, que d’estudis n´hi han, de la facultat de sociologia, de la de psicologia del treball, i de psicologia social, que demanem polítiques concretes, actuacions en l’àmbit local, i de l’àmbit supramunicipal, comptant el casos que impliquen allunyament; ahir, la directora del col·legi públic Carraixet (al Consell Escolar Municipal),  va  demanar, que s’actualitzaren els protocols d’actuació per violència de gènere; tenint-los en compte a l’hora de la matricula (en casos caldrà acceptar alumnes que corresponen a altres centres).
Tots els grups es mostraren a favor de la moció, i es va aprovar per unanimitat.

4.- Moció PP sobre “Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la Dona”.
molt general, per ser qui governa
Compromís: El cost (el mateix que abans),  d’acord a les actuacions, prioritàries.
Tots els grups es mostraren a favor de la moció, i es va aprovar per unanimitat.

5.- Moció EUPV sobre “Mercat Municipal”.
Compromís: Sembla que  la ubicació no va ser acertada, no està clar que tinga viabilitat, caldira plantejar alternatives, i concretar propostes; impuls de l’economia local, i de productes d’Almàssera. Valorem la possiblitat d’un mercat de proximitat i de productes de l’horta, per la seua bona comunicació.
Tots els grups es mostraren a favor de la moció, i es va aprovar per unanimitat.

6.- Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de les instal·lacions municipals per l’exercici 2012.
Es deixa sobre la tuala com en la comissió d’hisenda.

7.- Donar compte de l’actuació dels òrgans del govern local.
Hi havien actes de la Junta de Govern; es dona a conèixer algun error a les mateixes





8.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, Comunicacions, Sentències i Disposicions Oficials.
Es demanen aclariment sobre algun dels decrets; i sobre la sentència que ordena pagar als treballadors de la UPA, directament, ja que l’empresa que contractà amb l’ajuntament havia quebrat; ( el que queda a pagar per la Ronda Nord: 153000 € més interessos i costes; sobre decrets qeu salten la prelació de pagament.


9.- Despatx Extraordinari.
No n;hi ha cap.


10.- Precs i preguntes.
Compromís: Nota de protesta: Després de la renúncia de Joan Carles Jover, ens vam trobar davant d'una situació de buit de representació de Bloc-Compromís per Almàssera al Ple de l'Ajuntament i a la resta d'òrgans de decisió del Consistori. El procediment administratiu que regula la renúncia d'un regidor i la seua substitució per un altre membre de la llista, va provocar que ens trobarem davant d'una situació injusta en què el nostre grup polític i, per tant, els centenars de veïns del poble que han depositat la seua confiança en nosaltres, no tingueren representació, veu i vot en tots aquells plens i comissions que han tingut lloc durant el llarg procés administratiu de substitució d'un regidor per un altre. Demanem disculpes.
Altres grups: sobre el funcionament de la nova llar del Jubilat sense haver fer la inauguració, que funciona el bar i la prerruqueria; Sobre la manca de pagament al Consorci de Serveis Socials: no hi havia consignació pressupostària; Pla confiança: no han arribat els diners per a la nova llar del jubilat, encara; Refoma de l’ajuntament: penden de l’informe arqueològic; sobre l’alegalitat del bar dels Jubilats; Col·legi Carraixet: reunió amb la Conselleria d’Educació; Ampliació del centre de salut, publicat en la pàgina web (?) el 13-1-12; sobre el soterramen de les vies: no hi ha res de nou; sobre la pujada de l’IBI, del govern central: la interventora informa que per Almàssera suposarà que el típus s’augmente un 10% més, i no ho podrem evitar; sobre que les Actes dels plenaris apareguen a la web de l’ajuntament; sobre quant podrem aguantar (econòmicament?); reclamacions sobre preguntes en plenaria anteriors;
Públic:sobre la situació de l’escola, el compromís de la conselleria en la reforma del Col·legi Carraixet: no hi ha res de nou? S’esmenta el treball de la plataforma per l’Educació Pública a Almàssera, i les mobilitzacions de presió: s’informa de les accions acordades en el consell Escolar Municipal: denúncia a inspecció de treball, seguretat de treball, etc; demanen propostes de mobilització; s’ha presentat una pregunta al parlament valencià per part d’Eu; sobre perquè va ser necessari anar a juí per pagar als treballadors de la Upa; sobre que la llar de jubilats no la regente o gestione una associació concreta ja que és del poble; sobre l’ampliació del centre de salut: manca l’adjudicació (per fer-ne l’ampliació), senyalen un error(?).

Continuem treballant en la regiduria a l'Ajuntament d'Almàssera



Continuem treballant en la regiduria a l’Ajuntament d’Almàssera.

Després del necessari periode d’adaptació, i de la pressa de possesió de nou regidor, Josep-Miquel Adell, el grup Bloc-Compromís Municipal, continua treballant en la regiduria, a l’Ajuntament d’Almàssera, amb el suport de l’equip, que en la passada legislatura municipal va dur endavant el treball col·lectiu, que va conduir fins a la presentació en les passades eleccions municipals, i amb un bon programa, la candidatura de Bloc-Coalició Compromís Municipal, per Almàssera, tot i comptant amb la vostra col·laboració i ajuda, i els vostres vots, que valorem molt.
D’acord amb les nostres possibilitats, vos anirem informant per mitjà d’aquest blog, o amb algun butlletí, en paper, de la tasca que duem a terme, o dels nostres possicionaments, perquè pugueu enviar-nos els vostres comentaris i opinions, o plantejar-nos qualsevol qüestió  o proposta, directament al regidor, o al col·lectiu que el recolza. Ara són temes candents, l’economia de l’Ajuntament d’Almàssera, amb un deute de 10 milions d’euros, el manteniment material del CEIP Carraixet, mentre no es puga fer la reforma, i fer front a l’increment de la pobresa al nostre poble, entre altres.

dijous, 29 de desembre de 2011

Bones Festes

Perquè RESISTIREM com a poble, en estes Festes que tenim al damunt de Nadal, de Cap d'Any i de Reis, el col·lectiu del BLOC d'Almàssera té el gust de saludar-lo a vosté i a la seua la família.

Felicitacions Nadalenques amb comiat del nostre Regidor

Estimats conciutadans

Són molts que hores d'ara ja coneixeu de la meua renúncia com a regidor en l'Ajuntament i, heu sigut molts també, que sabent que ho he fet per motius de salut s'heu adreçat a mi per manifestar-me el vostre suport i estima. Ben bé us puc assegurar reconforta i fa sentir-te partícip d'una col·lectivitat social, Almàssera, molt i molt humanitzada. Per això, us he de traslladar el meu agraïment i afecte.

També expressar-vos la meua consideració per les propostes, suggeriments i opinions que durant aquest mesos de legislatura m'heu fet arribar i ha possibilitat un treball més fructífer per al bé comú del poble.

En aquesta nova etapa de la vida dir-vos que l'afronte amb fortalesa d'esperit i serenor, de la qual estic segur poder eixir amb bé. El futur està per escriure però la meua voluntat és prosseguir compromés en el treball de millorament en les condicions de vida dels almasserins, com també en la reconstrucció nacional de València, el nostre país.

En aquestes properes Festes de Nadal, Cap d'Any i Reis et desitge de tot cor les millors ventures per vosté i la seua família, un servidor de vosté, de la justícia social i de la Pàtria.

Joan-Carles Jover

Desembre, 2011.












dimarts, 15 de novembre de 2011

TERTÚLIA CAFÉ AMB
COMPROMÍS-Q
BAR ‘CASINO’ 1º PISO
JUEVES 17 A LAS 18:00H

Pren-te un café amb 
Helena Malonda i Reyes Matamales
(candidates de Compromís-Equo per al Congrés dels Diputats)

Aprofita per a parlar i debatre sobre el nostre projecte i el nostre programa, així com compartir les preocupacions del veïns d’Almàssera.