Discurs de Joan Baldoví en el Debat d'Investidura

diumenge, 18 de desembre de 2011

NO A LA CESSIÓ DE SÒL PÚBLIC PER A CENTRES PRIVATS